(1)
Asghari, H.; Andersén, A. Ramfaktorernas inverkan på (yrkes)lärarutbildares undervisningsarbete: En berättelsestudie inom korta lärarutbildningar vid ett svenskt universitet . SJVD 2022, 7, 62–83.