(1)
Asghari, H.; Andersén, A. Ramfaktorernas Inverkan På (yrkes)lärarutbildares Undervisningsarbete: En berättelsestudie Inom Korta lärarutbildningar Vid Ett Svenskt Universitet. SJVD 2022, 7, 62–83.