(1)
Asghari, H.; Abraham, G. Y. Nyanlända Yrkeselevers Livs- Och Studiesituation: Förståelse Av lärarberättelser Genom Foucault’s Makt Och Motmakt. SJVD 2022, 7, 103–122.