(1)
Duch, H.; Lang, N. R.; Nielsen, M. T. Diplomuddannelse I Erhvervspædagogik: Et afsæt for Udvikling Af Praksis. SJVD 2022, 7, 123–144.