(1)
Spetalen, H. Kompetansemål I Et yrkesopplæringsperspektiv: Om Formulering Av kompetansemål I En Yrkesfaglig læreplan. SJVD 2022, 7, 84–102.