(1)
Gilberg, A. «Du blir litt sånn selvsikker, og tenker at ‹wow› noen vil faktisk sende bilen til oss!»: Ungdomsbedrift som virkemiddel for en opplevd relevant skolehverdag. SJVD 2024, 9, 1–17.