(1)
Asghari, H. På väg mot industrikarriärer i Sverige: En narrativ studie av elevers val av industriteknikprogrammet. SJVD 2023, 8, 1–20.