Rokkones, K., & Saur, E. (2016). Yrkesfagutdanning for elever som står i fare for å slutte – en studie av et alternativt opplæringsprosjekt. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 1. https://doi.org/10.7577/sjvd.1795