Meltzer, C., & Schwencke, E. (2019). Kunstbasert læring i utvikling av yrkeskompetanse: Erfaringer fra studier ved Yrkesfaglærerutdanningen, OsloMet- storbyuniversitetet. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 4(1), 220–249. https://doi.org/10.7577/sjvd.3423