Offergaard, T.-L. (2020). Bærekraft i yrkesfaglærerutdanninger: Et vitenskapsteoretisk bidrag til integrering av bærekraft som tverrfaglig tema. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 5(1), 1–21. https://doi.org/10.7577/sjvd.3436