Fromreide, N. K., Mathisen, T., Munkvold, J. P., & Riise, G. S. (2020). Opplæring og utvikling av ledere: – et eksempel fra norsk luftfart . Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 5(1), 112–128. https://doi.org/10.7577/sjvd.3663