Hansen, K. H., Haaland, G., Møller, E., & Vagle, I. (2020). Kjønn på dagsordenen: Et ikketema i yrkesfaglærerutdanningene?. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 5(1), 145–166. https://doi.org/10.7577/sjvd.3715