Magnussen, K.-L. ., & Sylte, A. L. (2022). Tilrettelegging for dybdelæring og helhetlig yrkeskompetanse i helsefagarbeiderutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 7(1), 20–39. https://doi.org/10.7577/sjvd.4282