Hanssen, G. (2022). Tolkningsfellesskap som kilde til koherens i fag- og yrkesopplæring: Perspektiver fra fylkeskommune og opplæringskontor. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 7(1), 1–19. https://doi.org/10.7577/sjvd.4547