Hanssen, G. (2022). Tolkningsfellesskap som kilde til koherens i fag- og yrkesopplæring: Perspektiver fra fylkeskommune og opplæringskontor. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 7(1), 1–19. https://doi.org/10.7577/sjvd.4547