Dahlback, J., Hansen, K., Haaland, G., & Vagle, I. (2022). Dybdelæring i et yrkesfaglig perspektiv. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 7(1), 40–61. https://doi.org/10.7577/sjvd.4573