Asghari, H., & Andersén, A. (2022). Ramfaktorernas inverkan på (yrkes)lärarutbildares undervisningsarbete: En berättelsestudie inom korta lärarutbildningar vid ett svenskt universitet . Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 7(1), 62–83. https://doi.org/10.7577/sjvd.4582