Asghari, H., & Abraham, G. Y. (2022). Nyanlända yrkeselevers livs- och studiesituation: Förståelse av lärarberättelser genom Foucault’s makt och motmakt. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 7(1), 103–122. https://doi.org/10.7577/sjvd.4593