Spetalen, H. (2022). Kompetansemål i et yrkesopplæringsperspektiv: Om formulering av kompetansemål i en yrkesfaglig læreplan. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 7(1), 84–102. https://doi.org/10.7577/sjvd.4770