Gilberg, A. (2024). «Du blir litt sånn selvsikker, og tenker at ‹wow› noen vil faktisk sende bilen til oss!»: Ungdomsbedrift som virkemiddel for en opplevd relevant skolehverdag. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 9(1), 1–17. https://doi.org/10.7577/sjvd.4999