Asghari, H. (2023). På väg mot industrikarriärer i Sverige: En narrativ studie av elevers val av industriteknikprogrammet. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 8(1), 1–20. https://doi.org/10.7577/sjvd.5087