ROKKONES, K.; SAUR, E. Yrkesfagutdanning for elever som står i fare for å slutte – en studie av et alternativt opplæringsprosjekt. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, [S. l.], v. 1, 2016. DOI: 10.7577/sjvd.1795. Disponível em: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/1795. Acesso em: 23 jan. 2021.