HANSSEN, G. Tolkningsfellesskap som kilde til koherens i fag- og yrkesopplæring: Perspektiver fra fylkeskommune og opplæringskontor. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 1–19, 2022. DOI: 10.7577/sjvd.4547. Disponível em: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/4547. Acesso em: 2 des. 2023.