ASGHARI, H.; ANDERSÉN, A. Ramfaktorernas inverkan på (yrkes)lärarutbildares undervisningsarbete: En berättelsestudie inom korta lärarutbildningar vid ett svenskt universitet . Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 62–83, 2022. DOI: 10.7577/sjvd.4582. Disponível em: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/4582. Acesso em: 4 mar. 2024.