Rokkones, Klara, og Ellen Saur. 2016. «Yrkesfagutdanning for Elever Som står I Fare for å Slutte – En Studie Av Et Alternativt opplæringsprosjekt». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling 1 (september). https://doi.org/10.7577/sjvd.1795.