Hansen, Marit Engum, og Else Snoen. 2016. «Pedagogisk entreprenørskap i læringsoppgaver». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 1 (november). https://doi.org/10.7577/sjvd.1849.