Hansen, Marit Engum, og Else Snoen. 2016. «Pedagogisk entreprenørskap I læringsoppgaver». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling 1 (november). https://doi.org/10.7577/sjvd.1849.