Breilid, Nils, og Eva Dyrnes. 2017. «Bestyrkende faktorer som fremmer en positiv overgang fra skole til varig arbeidslivstilknytning for elever i lærekandidat-ordningen». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2 (juni). https://doi.org/10.7577/sjvd.2179.