Meltzer, Cecilie, og Eva Schwencke. 2019. « OsloMet- storbyuniversitetet». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 4 (1):220-49. https://doi.org/10.7577/sjvd.3423.