Offergaard, Trine-Lise. 2020. «Bærekraft I yrkesfaglærerutdanninger: Et Vitenskapsteoretisk Bidrag Til Integrering Av bærekraft Som Tverrfaglig Tema». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling 5 (1):1–21. https://doi.org/10.7577/sjvd.3436.