Lindset, Marit, og Ingvild Aune. 2020. «Simulering Som Pedagogisk Metode I lærerutdanning». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling 5 (1):46–70. https://doi.org/10.7577/sjvd.3452.