Hansen, Kari H., Grete Haaland, Ellen Møller, og Inger Vagle. 2020. «Kjønn På Dagsordenen: Et Ikketema I yrkesfaglærerutdanningene?». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling 5 (1):145–166. https://doi.org/10.7577/sjvd.3715.