Hansen, Kari H., Grete Haaland, Ellen Møller, og Inger Vagle. 2020. «Kjønn på dagsordenen: Et ikketema i yrkesfaglærerutdanningene?». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 5 (1):145–166. https://doi.org/10.7577/sjvd.3715.