Magnussen, Kaija-Liisa, og Ann Lisa Sylte. 2022. «Tilrettelegging for dybdelæring og helhetlig yrkeskompetanse i helsefagarbeiderutdanningen». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 7 (1):20–39. https://doi.org/10.7577/sjvd.4282.