Hellne-Halvorsen, Ellen Beate. 2021. «Kontekstbegrepet I Sosiokulturell Forskning På Literacy». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling 6 (1). https://doi.org/10.7577/sjvd.4310.