Hanssen, Grete. 2022. «Tolkningsfellesskap Som Kilde Til Koherens I Fag- Og yrkesopplæring: Perspektiver Fra Fylkeskommune Og opplæringskontor». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling 7 (1):1–19. https://doi.org/10.7577/sjvd.4547.