Asghari, Hamid, og Annelie Andersén. 2022. «Ramfaktorernas inverkan på (yrkes)lärarutbildares undervisningsarbete: En berättelsestudie inom korta lärarutbildningar vid ett svenskt universitet ». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 7 (1):62–83. https://doi.org/10.7577/sjvd.4582.