Asghari, Hamid, og Annelie Andersén. 2022. «Ramfaktorernas Inverkan På (yrkes)lärarutbildares Undervisningsarbete: En berättelsestudie Inom Korta lärarutbildningar Vid Ett Svenskt Universitet». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling 7 (1):62–83. https://doi.org/10.7577/sjvd.4582.