Asghari, Hamid, og Getahun Yacob Abraham. 2022. «Nyanlända Yrkeselevers Livs- Och Studiesituation: Förståelse Av lärarberättelser Genom Foucault’s Makt Och Motmakt». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling 7 (1):103–122. https://doi.org/10.7577/sjvd.4593.