Spetalen, Halvor. 2022. «Kompetansemål I Et yrkesopplæringsperspektiv: Om Formulering Av kompetansemål I En Yrkesfaglig læreplan». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling 7 (1):84–102. https://doi.org/10.7577/sjvd.4770.