Gilberg, Arnfinn. 2024. «‘Du blir litt sånn selvsikker, og tenker at ‹wow› noen vil faktisk sende bilen til oss!’: Ungdomsbedrift som virkemiddel for en opplevd relevant skolehverdag». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 9 (1):1–17. https://doi.org/10.7577/sjvd.4999.