Rokkones, K. og Saur, E. (2016) «Yrkesfagutdanning for elever som står i fare for å slutte – en studie av et alternativt opplæringsprosjekt», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 1. doi: 10.7577/sjvd.1795.