Breilid, N. og Dyrnes, E. (2017) «Bestyrkende faktorer som fremmer en positiv overgang fra skole til varig arbeidslivstilknytning for elever i lærekandidat-ordningen»., Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2. doi: 10.7577/sjvd.2179.