Bergsli, O. og Hellne-Halvorsen, E. B. (2020) «Kvinner med innvandrerbakgrunn og deres møte med helsearbeidere», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 5(1), s. 22–45. doi: 10.7577/sjvd.3137.