Storvik, A. E. og Abrahamsen, B. (2019) «Karriereforventninger under glasstaket:: Kvinner i starten av en ingeniørkarriere», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 4(1), s. 30–52. doi: 10.7577/sjvd.3247.