Meltzer, C. og Schwencke, E. (2019) « OsloMet- storbyuniversitetet»., Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 4(1), s. 220–249. doi: 10.7577/sjvd.3423.