Offergaard, T.-L. (2020) «Bærekraft i yrkesfaglærerutdanninger: Et vitenskapsteoretisk bidrag til integrering av bærekraft som tverrfaglig tema», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 5(1), s. 1–21. doi: 10.7577/sjvd.3436.