Lindset, M. og Aune, I. (2020) «Simulering som pedagogisk metode i lærerutdanning», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 5(1), s. 46–70. doi: 10.7577/sjvd.3452.