Fromreide, N. K., Mathisen, T., Munkvold, J. P. og Riise, G. S. (2020) «Opplæring og utvikling av ledere: – et eksempel fra norsk luftfart », Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 5(1), s. 112–128. doi: 10.7577/sjvd.3663.