Hansen, K. H., Haaland, G., Møller, E. og Vagle, I. (2020) «Kjønn på dagsordenen: Et ikketema i yrkesfaglærerutdanningene?», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 5(1), s. 145–166. doi: 10.7577/sjvd.3715.