Hellne-Halvorsen, E. B. (2021) «Kontekstbegrepet i sosiokulturell forskning på literacy», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 6(1). doi: 10.7577/sjvd.4310.