Hanssen, G. (2022) «Tolkningsfellesskap som kilde til koherens i fag- og yrkesopplæring: Perspektiver fra fylkeskommune og opplæringskontor», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 7(1), s. 1–19. doi: 10.7577/sjvd.4547.