Dahlback, J., Hansen, K., Haaland, G. og Vagle, I. (2022) «Dybdelæring i et yrkesfaglig perspektiv», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 7(1), s. 40–61. doi: 10.7577/sjvd.4573.