Asghari, H. og Andersén, A. (2022) «Ramfaktorernas inverkan på (yrkes)lärarutbildares undervisningsarbete: En berättelsestudie inom korta lärarutbildningar vid ett svenskt universitet », Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 7(1), s. 62–83. doi: 10.7577/sjvd.4582.