Asghari, H. og Abraham, G. Y. (2022) «Nyanlända yrkeselevers livs- och studiesituation: Förståelse av lärarberättelser genom Foucault’s makt och motmakt», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 7(1), s. 103–122. doi: 10.7577/sjvd.4593.